Mesch, J. & Wallin, L. (2021). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 8 (maj 2021). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, L. och Mesch, J. (2018). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter, version 7 Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Mesch, J. (2015). Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad
Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L. och Mesch, J. (2015). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter, Version 6 Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L. och Mesch, J. (2014). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 5. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L., Mesch, J. och Nilsson, A-L. (2012). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 4. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L., Mesch, J. och Nilsson, A-L. (2011). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L., Mesch, J. och Nilsson, A-L. (2010). Transcription guide lines for Swedish Sign Language discourse. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L., Mesch, J. och Nilsson, A-L. (2010). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 2. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Wallin, L. och Mesch, J. (2009). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet

Mesch, J. (2009). Att använda ELAN: Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter. Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet