Sammanfattning
Projektet syftar till att undersöka hur personer med dövblindhet kommunicerar med varandra och använder teckenrummet (det s.k. spatiala rummet) framför sig som ett gemensamt teckenrum. Teckenrummet har två olika funktioner - dels för turtagning och dels för utförandet av tecken i neutrala läget framför den tecknande med möjlighet för modifiering av riktning/läge av artikulator/er. Den spatiala delen av teckenspråket har också en viktig funktion i skapandet av mentala föreställningar. Projektets teoretiska ram följer Meschs tidigare beskrivning av taktilt teckenspråk (1998) och utökas med kognitiv teckenspråksteori (t.ex. Liddell, 2003). Inom projektet ska även en tillgänglig korpus av taktilt teckenspråk skapas. Data har insamlats i studion vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. En del material kommer att vara tillgängliga för forskare med tillstånd.

Källhänvisning
Mesch, Johanna. (2016). Datamängd. Korpus för taktilt teckenspråk. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonventioner:
Mesch, Johanna. (2014). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus inom taktilt teckenspråk. Version 1. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. (?)

Annoterings- och videofiler: 
TSSL_003.zip