Läs mer om projektet i Stockholms universitets forskningskatalog:

Svensk teckenspråkskorpus