Korpusprojektet pågick under tre år, 2009-2011. Mellan juni 2009 och mars 2011 gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

Det inspelade materialet annoterades och transkriberades med hjälp av annotationsverktyget ELAN som kan laddas ner kostnadsfritt från Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/. Verktyget används för annotering av inspelat material och för länkning av transkriptioner till digitaliserat video- (och audio)material.

I nuläget kvarstår en del redigerings- och annoteringsarbete, eftersom annoteringsarbetet tar mycket lång tid. Vi har uppdaterat konventionerna med annotering för polysyntetiska tecken Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3. (Wallin, Mesch och Nilsson 2011). En rapport om hela korpusprojektet kommer också att publiceras efter projektets slut.

Vårt övergripande syfte med detta omfattande projekt är att kunna publicera en tillgänglig textsamling, en s.k. korpus. Denna ska ge en bra bild av hur teckenspråksmeningar ser ut, bidra med nya tecken och varianter till Svenskt teckenspråkslexikon, och kunna användas för att utveckla läromedel i teckenspråk och ge möjlighet att presentera eller analysera ett tecken, några meningar eller hela texter vid språkundervisning tack vare att teckenspråkstexter på detta sätt blir tillgängliga. Korpusundersökningar har en stor betydelse i framtida teckenspråksforskning för att kunna analysera teckenspråksgrammatik, inte minst för områden som sociolingvistik, historisk lingvistik, översättningsstudier och kulturstudier.

Korpusmaterialet av det svenska teckenspråket är fritt tillgängligt via vår hemsida, för användning inom teckenspråksforskning och -undervisning samt teckenspråkslexikografi.

Källhänvisning:
(Används vid referens av data)
Mesch, J., L. Wallin, A-L. Nilsson & B. Bergman. (2012). Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011 (version 1). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. (www.ling.su.se/teckensprakskorpus)

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2018). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 7. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Projektledare: Johanna Mesch
Medarbetare: Brita Bergman, Anna-Lena Nilsson, Lars Wallin och Joel Bäckström

Projektet Korpus för det svenska teckenspråket genomfördes med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond (In2008-0276-IK).