Under åren 2011-2014 bedrevs det VR-finansierade projektet Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning (VR 421-2011-2286) vid Institutionen för lingvistik.

I autentiska situationer filmades tolv erfarna teckenspråkstolkar när de tolkade monologer från talad svenska till svenskt teckenspråk.

Tolkarna hade vid inspelningstillfällena mellan nio och trettioett års yrkeserfarenhet. Sex av tolkarna har teckenspråk som förstaspråk, medan sex har lärt sig det senare i livet.

Som ett resultat av projektet finns en datamängd med drygt tretton timmar inspelade autentiska tolkningar till teckenspråk. Inspelningarna och dess metadata är tillgängliga för studenter och lärare/forskare vid Stockholms universitet.

Källhänvisning
Anna-Lena Nilsson. (2014). Datamängd. Projektet Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.