ECHO-projektet består av annoterade teckenspråksdata från tre olika teckenspråk: Sign Language of Netherlands (NGT), British Sign Language (BSL) och Swedish Sign Language (SSL). I varje nations teckenspråk har det spelats in fem olika fabler på teckenspråk, en liten Swadesh lista med tecken  och intervjuer med informanterna.

Mer om projektet hittas på Radboud University Nijmegen eller i språkarkivet vid Max Planck Institute ECHO - Sign Language.

Här visar vi den svenska delen av ECHO-projektet:

Fabler 
Intervjuer 
Teckenlista