Om du är forskare eller student och använder ELAN som är ett multimodalt annoteringsverktyg, kan du kontakta oss för tillstånd att få ladda ner annoteringsfiler i form av .eaf och filmer som är kopplade till annoteringsfiler.
 
Källhänvisning:

För att referera till det webbaserade korpusverktyget STS-korpus gör du så här: 

 1. I löpande text: skriv (STS-korpus, 2020) inom parentes.
 2. I referenslista/litteraturlista
  STS-korpus (2020). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. https://teckensprakskorpus.su.se/#/
 3. Om korpusverktyget i referenslista:
  Zrajm, Riemer Kankkonen, N. & Mesch, J. (Submitted). STS-korpus: A sign language web corpus tool for teaching and public use
 4. Vid hänvisning direkt till en särskild videofil för ett tecken, en mening eller en annotering/uppmärkning: skriv t.ex. ”KATT”. STS-korpus, 2020. Hämtad 2020-01-15 från https://teckensprakskorpus.su.se/#/video/sslc02_048.eaf?q=katt%2a&t=107.583  

För att referera till annoteringsfiler för svensk teckenspråkskorpus som används i ELAN gör du så här: 

 1. I referenslista/litteraturlista: skriv Svensk teckenspråkskorpus (2020). Avdelningen för teckenspråk,    Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
 2. Vid hämtning av bilder genom ELAN använd bildens referens, hänvisa till en specifik fil, t.ex. SSLC02_048.t.ex. för att visa tecknet för ’äldsta’, skriv ÄLDRE.ÄLDST, korpusnamn, korpusfil och annoteringens starttid:<bildexempel> ÄLDRE.ÄLDST (Svensk teckenspråkskorpus, SSLC01_045, 00:00:08.720)
 3. Om datamängd i referenslista: 
  Mesch, J., Wallin, L., Nilsson, A.-L., & Bergman, B. (2012). Svensk teckenspråkskorpus: Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011 (Version 1). [Dataset. Swedish Sign Language Corpus project 2009-2011]. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. https://www.ling.su.se/teckensprakskorpus

Annoteringskonventioner:
Wallin, L., & Mesch, J. (Under arbete). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 8. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

I annoteringsarbetet för olika teckenspråkskorpusar ingår följande personer under olika tidsperioder (2009-2020):
Glosor: Lars Wallin, Johanna Mesch, Lena Johansmide, Jenny Söderstedt, Katarina Mårtensson, Pia Simper-Allen, Nikolaus Riemer Kankkonen, Marcus Jonsson, Emma Cid, Josefin Bark, Mats Jonsson, Andreas Björck, Ingela Holmström, Moa Gärdenfors, Anders Hultén samt några tillfälliga annotatörer
Översättningar: Maya Rohdell, Jeanette Gårdblad Olander, Mia Uhlan, Lena Bellman, Désirée Stensdotter
Ordklasstaggning: Robert Östling, Calle Börstell
Teknisk personal: Joel Bäckström, Nikolaus Riemer Kankkonen, Zrajm Öqvist, Patrick Hansson

Tidigare paket med annoteringsfiler 
Mesch, J. (2018). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 7. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 157 eaf-filer

Mesch, J. (2018). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 6. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 134 eaf-filer

Mesch, J. (2017). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 5. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 112 eaf-filer

Mesch, J. (2016). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 4. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2015). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 3. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 93 eaf-filer

Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2014). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 2. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 62 eaf-filer

Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2012). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 1. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 49 filer

Tidigare annoteringskonventioner
Wallin, L., & Mesch, J. (2018). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 7. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 49 s.

Wallin, L., & Mesch, J. (2015). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter (Forskning om teckenspråk XXIV). (Version 6.) Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 26-70.

Wallin, L., & Mesch, J. (2014). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 5. [Annotation guidelines for sign language texts]. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, L., Mesch, J. & Nilsson, A.-L. (2012). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 4. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, L., Mesch, J. & Nilsson, A.-L. (2011). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, L., Mesch, J. & Nilsson, A.-L. (2010). Transcription guide lines for Swedish Sign Language discourse. Version 1. Department of Linguistics, Sign Language Section, Stockholm University.

Wallin, L., Mesch, J. & Nilsson, A.-L. (2010). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 2. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, L. & Mesch, J. (2009). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Bruksanvisning
Mesch, J. (2011). Att använda ELAN: Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter: Version 3. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.