2018

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_2018_11.zip

Paketets innehåll har utökats till 157 eaf-filer med senaste annoteringskonventioner, översättningar och ordklasstaggning.

Källhänvisning:
Mesch, J. (2018). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 7. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2018). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 7. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

I annoteringsarbetet ingår följande personer under olika tidsperioder (2009-2018):
Glosor: Lars Wallin, Johanna Mesch, Lena Johansmide, Jenny Söderstedt, Katarina Mårtensson, Pia Simper-Allen, Nikolaus Riemer Kankkonen, Anders Hultén, Marcus Jonsson, Emma Cid, Josefin Bark, Mats Jonsson, Andreas Björck samt några tillfälliga annotatörer
Översättningar: Maya Rohdell, Jeanette Gårdblad Olander, Mia Uhlan
Ordklasstaggning: Robert Östling, Calle Börstell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch 2017_03.zip

Paketets innehåll har utökats till 112 eaf-filer med senaste annoteringskonventioner, översättningar och ordklasstaggning.

Källhänvisning:
Mesch, J. (2017). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 5. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2015). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Forskning om teckenspråk XXIV (FOT-rapport). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 

I annoteringsarbetet ingår följande personer under olika tidsperioder (2009-2016):
Glosor: Lars Wallin, Johanna Mesch, Lena Johansmide, Jenny Söderstedt, Katarina Mårtensson, Pia Simper-Allen, Nik Riemer Kankkonen, Anders Hultén samt några studenter och annotatörer
Översättningar: Maya Rohdell, Jeanette Gårdblad Olander, Mia Uhlan
Ordklasstaggning: Robert Östling, Calle Börstell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_2016_05.zip

Paketets innehåll har utökats till 93 eaf-filer med senaste annoteringskonventioner, översättningar och ordklasstaggning.

Källhänvisning:
Mesch, J. (2016). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 4. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2015). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Forskning om teckenspråk XXIV (FOT-rapport). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

I annoteringsarbetet ingår följande personer under olika tidsperioder 2009-2016:
Glosor:
Lars Wallin, Johanna Mesch, Lena Johansmide, Jenny Söderstedt, Katarina Mårtensson, Pia Simper-Allen, Nik Riemer Kankkonen, Anders Hultén samt några studenter
Översättningar: Maya Rohdell, Jeanette Gårdblad Olander, Mia Uhlan
Ordklasstaggning: Robert Östling, Calle Börstell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_Rohdell_Wallin_201509.zip
Paketetets innehåll har utökats till 71 eaf-filer med senaste annoteringskonventioner och översättningar.

Källhänvisning:
Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2015). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 3. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L. & J. Mesch. (under arbete). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 6. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_Rohdell_Wallin_201412.zip
Paketet innehåller utökat antal filer till 67 med senaste annoteringskonventioner och översättningar.

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_Rohdell_Wallin_201406.zip
Paketet innehåller utökat antal filer till 62 med senaste annoteringskonventioner och översättningar.

Källhänvisning:
Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2014). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 2. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L. & J. Mesch. (2014). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 5. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

Annoteringsfiler i ett komprimerat paket: Mesch_Rohdell_Wallin_2012.zip
Paketet innehåller 49 filer med annoteringar och översättningar.

Källhänvisning:
Mesch, J., M. Rohdell & L. Wallin. (2012). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 1. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L., J. Mesch & A.-L. Nilsson. (2012). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 4Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Wallin, Lars, Johanna Mesch & Anna-Lena Nilsson. (2011). Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Bruksanvisning
Mesch, Johanna. (2011). Att använda ELAN: Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter: Version 3. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.