Vårt övergripande syfte med det omfattande projektet Svensk teckenspråkskorpus är att kunna publicera en tillgänglig textsamling, en s.k. korpus. Denna ska ge en bra bild av hur teckenspråksmeningar ser ut, bidra med nya tecken och varianter till Svenskt teckenspråkslexikon, och kunna användas för att utveckla läromedel i teckenspråk och ge möjlighet att presentera eller analysera ett tecken, några meningar eller hela texter vid språkundervisning tack vare att teckenspråkstexter på detta sätt blir tillgängliga. Korpusundersökningar har en stor betydelse i framtida teckenspråksforskning för att kunna analysera teckenspråksgrammatik, inte minst för områden som sociolingvistik, historisk lingvistik, översättningsstudier och kulturstudier.

Korpusmaterialet av det svenska teckenspråket är fritt tillgängligt här (www.ling.su.se/teckensprakskorpus), för användning inom teckenspråksforskning och -undervisning samt teckenspråkslexikografi.

Korpusprojektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond mellan 2009-2011. Under denna tid gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

Det inspelade materialet annoterades och transkriberades med hjälp av annotationsverktyget ELAN (fritt nedladdningsbart från Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). Verktyget används för annotering av inspelat material och för länkning av transkriptioner till digitaliserat video- (och audio)material. Det kvarstår en del redigerings- och annoteringsarbete, eftersom annoteringsarbetet är mycket tidskrävande.

Vi uppdaterar annoteringskonventionerna löpande, för senaste version se www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpusar/svensk-teckenspråkskorpus/publikationer.

En projektrapport om Korpus för det svenska teckenspråket finns tillgänglig för nedladdning i fulltext via DiVA: Mesch, J. (2015) Svensk teckenspråkskorpus – dess tillkomst och uppbygggnad.

Källhänvisning:
(Används vid referens av data)
Mesch, J., L. Wallin, A-L. Nilsson & B. Bergman. (2012). Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011 (version 1). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. (www.ling.su.se/teckensprakskorpus)

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2018). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 7. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Projektledare: Johanna Mesch
Medarbetare: Brita Bergman, Anna-Lena Nilsson, Lars Wallin och Joel Bäckström

Projektet Korpus för det svenska teckenspråket genomfördes med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond (In2008-0276-IK).