Internt

Internsida för institutionens anställda

När du går vidare till vår lösenordsskyddade internsida hittar du:
Blanketter och mallar, Institutionsprotokoll och avtal, It och teknik, Kursvärderingar, Formulär för betygsrapportering. Samt en hel del annat.

Boka Institutionsbiblioteket här

Nu kan du boka C315 härifrån
OBS: endast åtkomligt från datorer på institutionen.

IS-möten under hösttterminen 2017

Om inte annat uppges äger institutionens IS-möten rum i C315 kl. 10.00

  • Tisdag den 12/9
  • Tisdag den 10/10
  • Tisdagen den 14/11
  • Tisdagen den 12/12

Information för institutionens anställda

  • Promovering av fyra forskare i lingvistik 2017-10-02 Fredagen 29 september 2017 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid årets doktorspromotion medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik. Promoveringshögtiden finns tillgänglig via su.se/play.
  • Tvåårig postdoc-tjänst till Thomas Hörberg 2017-09-22 Thomas Hörberg har fått en postdoc-tjänst vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där han ska medverka i ett forskningsprogram om länken mellan luktperception och språk. Thomas disputerade i lingvistik 2016.
  • Francesca Di Garbo vann första pris för bästa presentation vid SLE 2017-09-22 Francesca Di Garbo har återigen vunnit pris för bästa presentation, denna gång med bidraget "Correlates of Restructuring in Bantu Gender Systems", presenterat tillsammans med Annemarie Verkerk, Max Planck Institute.
  • Iris-Corinna Schwarz ny docent i lingvistik 2017-09-07 Institutionen för lingvistik gratulerar Iris-Corinna Schwarz som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Iris-Corinna är FD i psykologi med fokus på barns språkutveckling.
  • Henrik Bergqvist ny docent i lingvistik 2017-09-06 Institutionen för lingvistik gratulerar Henrik Bergqvist som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Henrik är fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika.

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Stödsystem för medarbetare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

Boka 315

Boka C315

Boka i Fonetiklabbet

Boka lokal

DiVA, LADOK, SISU, WEBMAIL

Mitt universitet

Tweets om Driftinformation

Stöd och kris