Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik

Utlysning av en doktorandtjänst i lingvistik

Stockholms universitet utlyser en doktorandanställning i lingvistik vid Institutionen för lingvistik. Ref.nr SU FV-0640-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-15.

Fältsudier i Pakistan

Sök stipendium för fältstudier till ditt uppsatsarbete

Institutionen för lingvistik utlyser 2 stipendier inom ramen för UHR:s program Minor Field Studies (MFS). Om du är student vid Institutionen för lingvistik och ska skriva uppsats kan du fram till 11 maj 2015 söka ett stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland för att samla material till ditt examensarbete.

Det händer med händer igen. Bild: Lars Wallin

Det händer med händer igen!

Fredagen 8 maj 2015 arrangerar avdelningarna för Teckenspråk och Svenska som andraspråk för döva återigen en temadag om teckenspråksforskning.

 WILD 2015 - Workshop on Infant Language Development

WILD 2015 - Workshop on Infant Language Development

WILD 2015 takes place June 10-12 in Stockholm.