Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik

Administrativ chef med ekonomi- och personalansvar

Institutionen för lingvistik utlyser en anställning som administrativ chef med ekonomi- och personalansvar. Anställningen är på deltid med utökning av arbetstiden till heltid från och med andra kvartalet 2018. Sista ansökningsdag: 2017-10-13. Ref.nr SU FV-2484-17.

Doktorand i lingvistik, forskningsområde döva och hörselskadades tvåspråkighet

Institutionen för lingvistik utlyser en anställning som doktorand i lingvistik, inom forskningsområdet döva och hörselskadades tvåspråkighet. Sista ansökningsdag: 2017-10-16. Ref.nr SU FV-2701-17

Doktorand i lingvistik, forskningområde datorlingvistik

Institutionen för lingvistik utlyser en anställning som doktorand i lingvistik, inom forskningsområdet datorlingvistik. Sista ansökningsdag: 2017-10-16. Ref.nr SU FV-2700-17.

Utlysning: Postdoktorer i språkvetenskap (4)

Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra (4) anställningar som postdoktorer i språkvetenskap. Sista ansökningsdag: 2017-10-16. Ref.nr SU FV-2845-17.

Pakistan

Sök stipendium för fältstudier till ditt uppsatsarbete

Sida utlyser stipendier inom Minor Field Studies-programmet (MFS). Om du är student vid Institutionen för lingvistik och ska skriva uppsats kan du fram till och med 6 oktober 2017 söka ett stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland för att samla material till ditt examensarbete.