Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
Julia Uddén

Julia Uddén ny Pro Futura-forskare

Julia Uddéns forskning handlar om språkinlärning och om hur hjärnan utvecklas när ungdomar lär sig att använda språket på ett effektivt sätt i olika sammanhang. Julia kommer att vara aktiv vid SUBIC, Stockholm University Brain Imaging Centre

Francesca Di Garbo

Francesca Di Garbo tilldelas stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Francesca Di Garbo har tilldelats ett tvåårigt postdocstipendium från Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse. Projektets titel: Indexation of nominal plurality in Cushtic. A study in intrageneological and areal typology.

SLTC 2016

CFP: Joint 5th NLP4CALL and 1st NLP4LA, SLTC 2016

This year the 5th NLP4CALL workshop is co-organized with the 1st workshop on NLP for Research in Language Acquisition, NLP4LA. Paper submission date: 27 September, 2016