Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
lecture hall

Fortsatt anslag från Linnaeus-Palme-programmet för lärarutbyte med University of Ghana

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet fortsätter sitt samarbete med Department of Linguistics, University of Ghana-Legon (UG) med finansiering genom Linnaeus-Palme-programmet.

Spektrogram av rymdljud

Fonetiklaboratoriet i samarbete med Dramaten

Realtidsspektrogram visualiserade Anna von Hausswolffs musik vid Dramaten stora scen.

Stockholm University Brain Imaging Centre

Vid Stockholms universitetsstyrelses budgetmöte för 2016 beslutades att 44,5 miljoner kronor ska avsättas som en strategisk satsning på ett hjärnavbildningscentrum - Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) - som kommer att förvaltas av Institutionen för lingvistik.