Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
Triangel från lila till rosa

Från skärt och gredelin till rosa och lila

Susanne Vejdemo disputerar på sin avhandling "Triangulating Perspectives on Lexical Replacement: From Predictive Statistical Models to Descriptive Color Linguistics" där hon bland annat tittar på hur orden för rosa och lila har förändrats över tid, från ljust röd via skärt till att landa på rosa. Användadet av benämningarna gredelin och violett har efterhand minskat till förmån för det nu mer frekvent använda ordet lila.