Institutionen för lingvistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
Fältsudier i Pakistan

Sök stipendium för fältstudier till ditt uppsatsarbete

Institutionen för lingvistik utlyser 2 stipendier inom ramen för UHR:s program Minor Field Studies (MFS). Om du är student vid Institutionen för lingvistik och ska skriva uppsats kan du fram till 15 maj 2016 söka ett stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland för att samla material till ditt examensarbete.

A grammar of Palula

A grammar of Palula

Henrik Liljegrens nya bok "A grammar of Palula" är en beskrivning av det indoariska språket palula som talas i norra Pakistan.