Datum: 7 november 2014
Tid: 09:00–12:00
Plats: Nalen, stora salen (länk till karta)
Arrangör: Vetenskapsrådet

Anmäl dig senast 31 oktober

Årets andra kvartalsseminarium bjuder på olika infallsvinklar på ämnet "Dofters betydelser" Som representant för det språkvetenskapliga perspektivet på ämnet medverkar Carita Paradis, professor i språkvetenskap, Lunds universitet med en presentationen "Kan vi prata om doft? I så fall, hur gör vi?".

Sammanfattning:
Det har länge funnits en föreställning bland forskare om att det saknas ord för doft i mänskliga språk. Denna föreställning kan ha sin grund i hur man forskat om ordbetydelser. Ny forskning, som intresserar sig för hur språket faktiskt används i tal och skrift, visar att vi visst har ord för doft och kan prata om doft på ett detaljerat sätt. Hur detta ser ut beror naturligtvis på den kulturell miljön som studeras. Samtidigt som doft är en högst personlig inre upplevelse.