Läs mer i Regelboken, bok 4 om vad som gäller framöver för resor inom tjänsten vid Stockholms universitet