Om dy ser behov av halkbekämpning eller om du har halkat och skadat dig gör du en anmälan på su.se/samir.

Här hittar du mer information om hur du ska göra.