Läs om nybyggnationen på Stockholms univeristets webb: http://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5de/arkitektur/ny-ombyggnation/albano/byggstart-f%C3%B6r-campus-albano-1.257538