Här hittar du information om de verktyg vi använder vid våra teckenspråksannoteringar, samt de konventioner som används.

ELAN och annotation med bruksanvisning och länk för nedladdning av ELAN, samt information om annoteringskonventioner.

Teckentranskription med typsnitt till teckenspråkslexika och transkribering av tecken samt översikter över tangentbordet för transkriptionssymbolerna.