Teckenspråksavdelningen tillhandahåller flera språkresurser som är öppet tillgängliga för såväl lärare/utbildare och forskare som för en intresserad allmänhet. Dessa inkluderar Svenskt teckenspråkslexikon, som är den största, forskningsbaserade lexikala databasen över svenskt teckenspråk och flera samlingar teckenspråkstexter i digital form, så kallade teckenspråkskorpora. Våra teckenspråkskorpora inkluderar svenskt teckenspråk i både visuell och taktil form, teckenspråket som det produceras av tolkar i en simultantolksituation och teckenspråk som inlärarspråk för hörande studenter.

Svenskt teckenspråkslexikon

Teckenspråkskorpusar (Sign Language Corpora)

Publikt STS-korpus

Läs mer om forskningsinfrastruktur vid Humanistiska fakulteten


Vetenskaplig ledare

Johanna Mesch

Medarbetare

Thomas Björkstrand, driftansvarig
Nikolaus Riemer Kankkonen 
Joel Bäckström
Patrick Hansson
Emma Cid
Desirée Stensdotter