Teckenspråksavdelningen tillhandahåller flera språkresurser som är öppet tillgängliga för såväl lärare/utbildare och forskare som för en intresserad allmänhet. Dessa inkluderar Svenskt teckenspråkslexikon, som är den största, forskningsbaserade lexikala databasen över svenskt teckenspråk och flera samlingar teckenspråkstexter i digital form, så kallade teckenspråkskorpora. Våra teckenspråkskorpora inkluderar svenskt teckenspråk i både visuell och taktil form, teckenspråket som det produceras av tolkar i en simultantolksituation och teckenspråk som inlärarspråk för hörande studenter.

Svenskt teckenspråkslexikon

Teckenspråkskorpusar (Sign Language Corpora)

Mer om forskningsinfrastruktur vid Humanistiska fakulteten

Vetenskaplig ledare

Johanna Mesch

Medarbetare

Thomas Björkstrand, driftansvarig
Nikolaus Riemer Kankkonen 
Joel Bäckström
Patrick Hansson
Emma Cid (föräldraledig)
Desirée Stensdotter
Carl Börstell, forskare