Teckenspråkslexikon

Svenskt teckenspråkslexikon

Svenskt teckenspråkslexikon är den största lexikala databasen för det svenska teckenspråket. Lexikonet etablerades i digital form online år 2008 och uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel som en del i institutionens forskningsbaserade dokumentation av svenskt teckenspråk. För varje uppslagstecken finns teckenvideor för såväl grundform som eventuella formvarianter, samt beskrivningar och fotoillustrationer av tecknen. För många av uppslagstecknen finns även  videor med meningsexempel som visar tecknets användning.
I lexikonet kan du söka på såväl svenska uppslagsord som formbeskrivningar av själva tecknen. Det går också att göra detaljerade sökningar eller söka inom något av de många  ämnesområden som finns kategoriserade, som exempelvis juridik, sjukvård, siffror, eller mindre vanliga tecken.
 

Till Svenskt teckenspråkslexikon

Till Svenskt teckenspråkslexikon på Facebook

Kontakt

Verksamhetsansvarig:
Thomas Björkstrand

För frågor och kommentarer:
teckenlexikon@ling.su.se

Twitter Teckenspråkslexikon