Teckenspråkskorpusar

Teckenspråkskorpusar

  • Svensk teckenspråkskorpus Svensk teckenspråkskorpus är från Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011. Här hittar ni annoteringsfiler och videofiler som hör till korpusprojektet.
  • Korpus från ECHO-projektet ECHO-projektet består av annoterade teckenspråksdata från fabler på tre olika teckenspråk: Sign Language of Netherlands (NGT), British Sign Language (BSL) och Swedish Sign Language (SSL). Här visas svenska delen av ECHO-projektet.
  • Korpus för taktilt teckenspråk Projektet Gemensamt teckenrum i taktilt samtal mellan två personer med dövblindhet 2013, finansierat av Mo Gårds ForskningsFond.
  • Korpus för simultantolkat teckenspråk Korpus för simultantolkat teckenspråk består av en datamängd med drygt tretton inspelade autentiska tolkningar till teckenspråk.
  • Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk Korpus för svenskt teckenspråk som andraspråk består av en datamängd vars insamling initierades under 2013. Inlärarkorpusen består av data från andraspråksinlärare i svenskt teckenspråk.