Teckenspråkig litteratur

Information om teckenspråkig litteratur

Projektet Dövstudier för alla fick inspiration från en amerikansk hemsida där de tillämpade ”fri översättning”. Det är ett arbetssätt där boktexter översätts till teckenspråk av flera teckenspråksaktörer med sina personliga uttryckssätt. Vi valde att använda samma arbetssätt i översättningsarbetet från svenska till svenskt teckenspråk för de utvalda böckerna.

Nedan återfinns en lista på teckenspråkig litteratur

Audism
Nordell Patrik, (2011) Audism
Döviana Konsult & Tjänster. ISBN: 978-91-979326-1-5

Castberggårds Syndrom
Kold Erlandsen Tomas, (2012) Castberggårdsyndromet
Döviana Konsult & Tjänster. IBSN: 978-91-979326-7-7

Deafhood
Nordell Patrik,(2011) Deafhood
Döviana Konsult & Tjänster. ISBN: 978-91-979326-1-5

Glimtar ur äldre dövas minnen
Mesch, Johanna & Tomas Hedberg. (2001). Glimtar ur äldre dövas minnen. Urval av 41 korta berättelser på teckenspråk. CD-rom. Sveriges Dövas Riksförbund, Leksand

Manillaskolan
Producerat av Sveriges Dövas Riksförbund, projektet ”Dövstudier för alla” (2014)

En tyst värld – full av liv
Kruth Lars, (1996)  En tyst värld – full av liv
SIH Läromedel. ISBN:91 598 0449-1  (Sid: 125-184)

Tio teckenspråkskonstnärer
Sveriges Dövas Riksförbund, DVD, (2009)