Kontakt

Ansvarsområden och administration

Institutionens fem avdelningar har gemensam administration

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Styrelsen behandlar frågor som gäller t ex kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.

Kontaktuppgifter för studentärenden

Kontaktuppgifter samt telefon- och mottagningstider.

Personal

Institutionen för lingvistik har c:a 70 anställda. På sidorna med presentationer av våra medarbetare hittar du information om våra anställdas arbete vid institutionen.

Studentexpedition C 378

Studentexpeditionen är fortsatt stängd för besök men nås på mejl och telefon. 

exp@ling.su.se
08162346
+468162346

Vi har telefontid:
Tisdagar 9–10
Onsdagar 13–15
Torsdagar 9–11 och 13–16

Välkommen att kontakta oss!

I vissa fall kan vi ta emot besök, men då krävs förbokning via mejl.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.