Programmet Minor Field Studies (MFS) syftar till att möjliggöra ett mindre fältarbete för studenter som ska skriva uppsats på kandidat-, magister- och masternivå, och på så vis erbjuda möjligheten att samla data till sin uppsats i fält, och att förbereda dem för att verka i globala sammanhang. Varje stipendium är på 27000 kronor och fältarbetet skall vara minst åtta veckor långt. Sista ansökningsdag är 7 december 2017. Stockholms universitets information om MFS: www.su.se/mfs

Fältarbetet skall utföras i något av de länder UHR anger som möjliga samarbetsländer för MFS. Översikt över möjliga samarbetsländer. Observera att MFS inte beviljas till ett land som UD avråder från att resa till.

Informationsmöte om Minor Field Studies

Informationsmöten måndagen den 13 november och 20 november samt fredagen 15 december 2017 för dig planerar att ansöka om MFS-stipendium under läsåret 2017/18 och för dig som är nyfiken på vad MFS är. Välkommen på informationsmöte!

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.
Läs mer om behörighetskraven här

Ansökan

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.
Ansökan 2017/18

Handledare och kontaktperson i fält

En MFS-studie kräver både en akademisk handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet. Redan när ansökan fylls i behöver du som sökande ha ett skriftligt godkännande från en handledare vid Institutionen för lingvistik samt från en kontaktperson i fält.
Mer information om handledare och kontaktperson i fält.

Om du är intresserad att söka årets stipendium ber vi dig kontakta Henrik Liljegren, henrik@ling.su.se (institutionens kontaktperson för MFS) eller Sofia Gustafson-Capková, ma@ling.su.se (studierektor, avancerad nivå).

MFS-förberedelsekurs

Alla MFS-stipendiater måste genomföra en förberedelsekurs innan fältstudien påbörjas.
Information om MFS-förberedelsekurserna

Låt dig inspireras!

Här listas artiklar och berättelser som kan fungera som inspiration för dig som funderar på att ansöka om MFS.

Palula Village Photo: H Liljegren
Palula Village Photo: H Liljegren