Anmälan och antagning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning
  5. Anmälan och antagning

Anmälan till våra kurser

Så här gör du för att anmäla dig till våra kurser - det finns olika sätt att anmäla sig beroende på vilken nivå man läser.

Antagning

Antagningen sker i två steg

Dispens från behörighetskrav

För att kunna bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven som anges i kursplanen. Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om dispens om du har motsvarande kunskaper från annan utbildning.

Registrering

För att delta i undervisningen eller tentera måste du vara registrerad.

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum för anmälan och antagning vid Stockholms universitet.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.