Kursen bygger vidare på momenten inom Lingvistik I som behandlar språkens uppbyggnad, grammatik och grammatisk analys. Morfologi och syntax studeras utifrån olika perspektiv.

Schema, kursplan och litteraturlista

Kursen kan läsas:

  • som fristående kurs
  • som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp
  • inom vårt kandidatprogram i lingvistik

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Förkunskapskrav

Lingvistik I