Kursstart:

Tisdagen 31 oktober kl 10.00 i sal D499 (Hus D, plan 4 i Södra huset, Frescati).

Meddela oss per e-post (exp@ling.su.se) eller telefon (08-16 23 46) snarast om du inte tänker ta din plats i anspråk

Checklista vid terminsstart:

  • Aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskortet på www.su.se/aktivera
  • Registrera dig på kursen med inloggningsuppgifterna du får vid kontoaktiveringen på  mitt.su.se under mina studier. Webbregistreringen är öppen 15/8 – 30/10.

Schema och litteratur:

Schema och litteraturlista kommer att delas ut vid uppropet och finns före kursstart på institutionens hemsida www.ling.su.se.

Studentservice:

På Studentavdelningens hemsida kan du läsa om vilka stödformer universitetet erbjuder i form av exempelvis teckenspråkstolk för döva och hörselskadade, talböcker för studenter med dyslexi m m. Se: www.su.se/funktionsnedsattning

Studentexpedition:

På studentexpeditionen (rum C 378) arbetar Nada Djokic och Linda Habermann.

Mottagning & telefontid:
tisdagar 9-10, onsdagar 13-15 samt torsdagar 9-11 & 13-16
telefon: 08-16 23 46, e-post: exp@ling.su.se

Studievägledning:

Vid frågor av allmän karaktär, t.ex. examensfrågor, vänd dig till den centrala studievägledningen i Studenthuset.

Vid specifika frågor angående våra kurser, kontakta studievägledarna eller studierektor.

Ämnesvägledare i allmän språkvetenskap, fonetik och datorlingvistik:
Johanna Schelhaas: amnesvagledare@ling.su.se
Rum C 354, telefon: 08-674 73 46

Administrativ studievägledare:
(Frågor om antagning, registrering och examen)
Nada Djokic: studievagledare@ling.su.se

Studierektor:
Kristina Nilsson Björkenstam: studierektor@ling.su.se

Välkommen!