Kursen behandlar viktigare frågor kring dövas tvåspråkighet, inklusive aktuell tvåspråkighetsforskning. Även språksituationen för hörselskadade och barn med cochlea implantat behandlas. Kursen vänder sig till intresserade, t.ex. föräldrar, pedagoger och andra som vill lära sig något om området. Den förutsätter inte teckenspråkskunskaper.

Kursplan, schema, litteratur och betygskriterier

Kursansvarig

Krister Schönström