Kursplan LIN400 | Schema VT17

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i språkteori och språklig variation. Dessutom väljs en av fyra delkurser som ger fördjupade kunskaper inom ett valt område.
Kursen består av fyra delkurser; den fjärde delkursen är valbar mellan tre olika kurser (se nedan).

Lingvistik IV innefattar följande delkurser:

Du kan läsa kursen Lingvistik IV (30 hp) som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs.