Kursen ger dig tillfälle att förvärva orientering i det indoariska språket palula, talat i norra Pakistan, ett språk strukturellt avvikande från svenska. Under kursen berörs språkets huvudsakliga grammatiska, fonetiska, fonologiska, semantiska och pragmatiska drag, liksom även samhälleliga aspekter.

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 |  Litteraturlista HT17 (105 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursansvarig

Henrik Liljegren

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp studier i lingvistik, ett språk eller motsvarande.