Upprop

­­­­Upprop äger rum tisdagen den 10 oktober kl. 13:00–15:00 i sal C307, hus C, plan 3 i Södra huset, Frescati.

Det är obligatoriskt att närvara på uppropet.
Om du inte kan närvara men tänker gå kursen kan du företrädas av ett ombud.
Meddela oss per e-post (exp@ling.su.se) eller telefon (08-16 23 46) snarast om du

     • inte kan närvara vid uppropet men ändå vill läsa kursen
        eller
     • inte tänker ta din plats i anspråk

Var noga med att ange ditt namn och den kurs du har sökt till, och skriv i ämnesraden på e-postmeddelandet att det avser förhinder till upprop.​ I samband med uppropet kommer du att få viktig information så det är viktigt att du kan närvara hela tiden.

Schema och litteratur

Schema, litteratur och annan information hittar du på kurshemsidan: www.ling.su.se/LITN02
(Du behöver inte skaffa litteratur före kursstart.)

Checklista vid terminsstart

Besök Stockholms universitets checklista inför terminsstart för att ta del av viktig information kring terminsstart och registrering. Gå igenom checklistan noga och följ den till punkt och pricka!

Observera: Det är omöjligt för dig att följa studierna om du inte

  • Aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskortet på www.su.se/aktivera
  • Registrerar dig på kursen med inloggningsuppgifterna du får vid kontoaktiveringen på mitt.su.se under ”mina studier”. Webbregistreringen är öppen mellan 14/8 och 24/8.

En lyckad terminsstart

I terminsstartfoldern ”En lyckad terminsstart” hittar du värdefull information kring din terminsstart. Läs igenom noga och har du funderingar eller frågor så tveka inte att kontakta studierektor Åsa Gustafsson (e-post: asa.gustafsson@ling.su.se), även under sommaren.

Studentexpedition

Vi hjälper dig gärna tillrätta

På studentexpeditionen (rum C 378) arbetar Nada Djokic och Linda Habermann.
Mottagning & telefontid
Tisdagar 9-10, onsdagar 13-15 samt torsdagar 9-11 & 13-16
Telefon: 08-16 23 46, e-post: exp@ling.su.se

Studierektor i teckenspråk

Studierektor i teckenspråk heter Åsa Gustafsson, hon svarar gärna på frågor kring utbildningen, ger stöd och råd om du exempelvis har en funktionsnedsättning och därför behöver extra resurser i någon form, samt ger studievägledning vid behov. Tveka inte att be om hjälp om du behöver!

Åsa Gustafsson sitter i rum C370 och kan nås på e-post: asa.gustafsson@ling.su.se samt på telefon 08-16 23 37. Under vecka 32 och 34 når du Åsa säkrast under telefontiden 10:00-12:00, tisdag och torsdag, övriga tider svarar hon i mån av tid. Vill du träffa Åsa för ett samtal behöver du boka tid i förväg via mejl.

Studentservice

På Studentavdelningens hemsida kan du läsa om vilka stödformer universitetet erbjuder till studenter med någon form av funktionsnedsättning Se: www.su.se/funktionsnedsattning

Mondo och datorstöd

Mondo är vår lär- och samarbetsplattform. Mondo är ett viktigt hjälpmedel för dig i dina studier. Där kommer du att få information, hämta material, lämna in uppgifter, se eventuella schemaändringar och hålla kontakt med dina lärare och kurskamrater.

För att komma in i Mondo måste du vara registrerad på kursen och ha ett universitetskonto. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt aktiverar ditt universitetskonto så att du får dina inloggningsuppgifter.

När man arbetar med teckenspråk är alla teckenspråkstexter på filmfiler. För att kunna spela upp dessa och för att kunna göra egna inspelningar behöver du en (bärbar) dator och/eller läsplatta med internetfunktion.

Hitta till Frescati

Hitta till oss

Med tunnelbana: Från Stockholms central åker du med röda linjen mot Mörby Centrum. Kliv av vid hållplats Universitetet. Gå cirka 200 meter rakt fram, förbi Picnic och Aula Magna som ligger på höger sida. Du ser sedan de höga blå husen som kallas Södra huset. De är namngivna med bokstäverna A-F.

Varmt välkommen!

Åsa Gustafsson, Studierektor/studievägledare