Först av allt vill vi göra dig uppmärksam på att undervisningsspråket på kursen är teckenspråk och att det inte kommer att finnas tolk på plats. Du bör alltså behärska teckenspråket väl för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Upprop och kursstart

Måndagen den 30 oktober kl. 10:00 i sal C307, hus C, plan 3 i Södra huset, Frescati. 

Kan du inte närvara vid uppropet men ändå vill läsa kursen måste du meddela studierektor Åsa Gustafsson per e-post asa.gustafsson@ling.su.se om du vill behålla din plats.

Även om du inte tänker läsa kursen uppskattar vi om du meddelar oss det så fort som möjligt. Det gör det möjligt för oss att fördela platser till de som står på reservlistan före kursstart.

Kursen är en halvdistanskurs med fyra fysiska träffar på Stockholms universitet. Distansstudierna bedrivs via vår lärplattform Moodle. Efter uppropet kommer undervisningen att starta med en genomgång av lärplattformen och dess funktioner. Övrig kursinformation kommer också att presteras i samband med kursstart så som kursplaner, förväntade studieresultat, kursöversikt med litteraturhänvisningar.

Schema och litteratur

Schema, litteratur och annan information hittar du på kurshemsidan: www.ling.su.se/LIT134

Checklista vid terminsstart

Besök Stockholms universitets checklista inför terminsstart för att ta del av viktig information kring terminsstart och registrering. Gå igenom checklistan noga och följ den till punkt och pricka!

Observera: Det är omöjligt för dig att följa studierna om du inte

  • Aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskortet på www.su.se/aktivera
  • Registrerar dig på kursen med inloggningsuppgifterna du får vid kontoaktiveringen på mitt.su.se under ”mina studier”. Webbregistreringen är öppen mellan 14/8 och 24/8.

Studentservice

På Studentavdelningens hemsida kan du läsa om vilka stödformer universitetet erbjuder till studenter med någon form av funktionsnedsättning. Se: www.su.se/funktionsnedsattning

Om du själv har någon funktionsnedsättning och behöver ha stöd eller anpassad examinationstid ska du snarast möjligt kontakta studierektor Åsa Gustafsson via e-post: asa.gustafsson@ling.su.se

Studentexpedition

Vi hjälper dig gärna tillrätta

På studentexpeditionen (rum C 378) arbetar Nada Djokic och Linda Habermann. Linda Habermann är fullt teckenspråkig.
Mottagning & telefontid
Tisdagar 9-10, onsdagar 13-15 samt torsdagar 9-11 & 13-16
Telefon: 08-16 23 46, e-post: exp@ling.su.se

Studierektor i teckenspråk

Om du har några frågor du behöver svar på under sommaren kan du kontakta Åsa Gustafsson, studierektor i teckenspråk via e-post: asa.gustafsson@ling.su.se.

Hon finns på institutionen den 3-11 augusti och efter den 21 augusti. Åsa Gustafsson kan även nås på Skype. Det är då bäst att via mejl boka en tid för ett Skypesamtal.
Vill du ställa frågor om undervisningen kontaktar du Johanna Mesch (kursansvarig) på e-post-adress: johanna.mesch@ling.su.se.

En lyckad terminsstart

Du kan läsa mer i terminsstartsfoldern ”En lyckad terminsstart”.
Har du funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss.

Hitta till Frescati

Hitta till oss

Med tunnelbana: Från Stockholms central åker du med röda linjen mot Mörby Centrum. Kliv av vid hållplats Universitetet. Gå cirka 200 meter rakt fram, förbi Picnic och Aula Magna som ligger på höger sida. Du ser sedan de höga blå husen som kallas Södra huset. De är namngivna med bokstäverna A-F. Du hittar oss i C-huset.

Varmt välkommen!

Åsa Gustafsson, Studierektor/studievägledare
Johanna Mesch, Kursansvarig