Följ länkarna till respektive kurshemsida för mer information. Du kan också läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk.
Frågor? Kontakta studierektor@ling.su.se

Lingvistik

Kurser utan krav på tidigare högskolestudier
Språk, kultur och tänkande, 7,5 hp (kväll)
Barns språkutveckling, 7,5 hp (kväll)

Kurs med krav på tidigare studier i lingvistik
Språk och geografi, 7,5 hp (LIM015)

Kurser med krav på tidigare studier i lingvistik (endast registrering)
Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
Lingvistik IV, 30 hp (LIN400)
Språkvetenskapligt arbetssätt 7,5 hp (LIN201)
Morfologiska och syntaktiska strukturer 7,5 hp (LIN202)
Talets akustik och perception 7,5 hp (LIN203)
Psyko- och neurolingvistik 7,5 hp (LIN204)
Programmeringsteknik för lingvister 7,5 hp (LIN205)
Pragmatik och interkulturell kommunikation 7,5 hp (LIN206)
Grammatikmodeller, 7,5 hp (LIN410)
Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp (LIN420)
Språklig variation i tal, samhälle och texter 7,5 hp (LIN402)
Lingvistik – kandidatkurs, 15 hp (LIN601)

Teckenspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01)
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp (LITL01)
Teckenspråk som nybörjarspråk II, 30 hp (LITN21)

Teckenspråk

Teckenspråk II, 30 hp (LIT220) (fortsättning från start ht16)
Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310)

Svenska som andraspråk för döva

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp (LISD02)
Döva och hörselskadades tvåspråkighet 7,5 hp (LISM01)