Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning

Utbildning

Vi ger kurser och program inom lingvistik; allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk, teckenspråk som nybörjarspråk och svenska som andraspråk för döva. Du kan läsa ett flertal fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå.
Under Aktuellt kursutbud hittar du snabbt till de kurshemsidor som är aktuella för Vårterminen 2018 och  Höstterminen 2017.

Vill du ta del av våra studenters erfarenheter av att läsa teckenspråk vid vår institution? Se några filmade intervjuer här.

Våra kurser VT18

Översikt över de kurser vi ger under vårterminen 2018. Mer information om kurserna hittar du under respektive kurshemsida eller i utbildningskatalogen, där du också hittar information om kursens studietid, studietakt och hur du söker till utbildningen.

Program och fristående kurser HT17

Mer information om våra utbildningar hittar du under respektive kurshemsida eller i utbildningskatalogen, där du också hittar information om kursernas studietid, studietakt och hur du söker till utbildningen.

Nyheter för studenter

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.