Studentärenden: allmän språkvetenskap, datorlingvistik och fonetik
Kristina Nilsson Björkenstam, studierektor@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 17 61, rum C 366

Ljuba Veslinova, studierektor@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 23 32, rum C 236

Teckenspråk
Åsa Gustafsson, studierektor.tsp@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 23 37, rum C 370

Logopedi
Lisa Gustavsson, studierektor.log@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 25 47 Rum C 246

Master/Magisternivå
Sofia Gustafson-Capková, ma@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 34 88 Rum C254

Utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková, studierektorfu@ling.su.se
Mottagning enligt överenskommelse
Telefon 08-16 34 88, rum C 254