Preliminär översikt över vårens seminarier (120 Kb)

Översikten är inte helt fullständig, vi kommer att komplettera med sammanfattningar till de redan listade tillfällena och med ytterligare seminarier och gästföreläsningar som ännu inte är helt färdiginbokade.