Mer information om boken i DiVA, där den även finns tillgänglig i fulltext.

Referens:
Dahl Ö. Grammaticalization in the North : Noun Phrase Morphosyntax in Scandinavian Vernacaulars. Stockholm: Department of Linguistics, Stockholm University; 2010. RAPPLING - Reports from the Department of Linguistics, Stockholm University, 2.