Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Publikationer

Sedan 2007 registreras alla publikationer förfärdigade vid Institutionen för lingvistik i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 lärosäten i Sverige.
Uppgifter om institutionens publikationer återfinns även i Stockholms universitets forskningsdatabas, på varje forskares enskilda profilsida.

The Linguistics of Temperature

Kalla fötter och heta kyssar - The Linguistics of Temperature

I nyutkomna ”The Linguistics of Temperature” undersöks hur ord som beskriver ”temperatur” behandlas i fler än 50 olika språk. Boken räknas som en milstolpe i forskningen kring variationen av temperaturuttryck i olika språk och kommer att vara av stor betydelse inte bara för lingvister utan också för psykologer, antropologer och filosofer.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ämnesföreträdare
Allmän språkvetenskap: Bernhard Wälchli
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser

MINT

MINT