Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Publikationer

Sedan 2007 registreras alla publikationer förfärdigade vid Institutionen för lingvistik i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 lärosäten i Sverige.

Uppgifter om institutionens publikationer återfinns även i Stockholms universitets forskningsdatabas, på varje forskares enskilda profilsida.

 

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ämnesföreträdare
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Kontaktpersoner Ledande forskning

Professor Maria Koptjevskaja Tamm
Institutionen för lingvistik
E-post: tamm@ling.su.se

Professor Francisco Lacerda
Institutionen för lingvistik
E-post: francisco.lacerda@ling.su.se

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas