Teckenspråk som nybörjarspråk

För att läsa våra kurser i teckenspråk som nybörjarspråk behöver du inte ha några förkunskaper i svenskt teckenspråk. Lär dig ett nytt visuellt och unikt språk och låt dig svepas med i en rikt teckenspråkig värld. Hos oss får du lära dig att uttrycka dig på teckenspråk och att delta i samtal om vardagliga ämnen. Här får du en insikt i hur teckenspråket är uppbyggt, om likheter och skillnader mellan teckenspråk och talat språk. Du får svar på frågor som många undrar över: Är teckenspråk internationellt? Kan man svära på teckenspråk?

Teckenspråkslingvistik

Du som är teckenspråksanvändare får lära dig att se teckenspråk med andra ögon. Du får en insikt i hur teckenspråk faktiskt ser ut. Hur har tecken bildats? Hur kan en teckenspråksmening se ut? Hur använder vi rummet framför vår kropp när vi tecknar? Vilka likheter och olikheter finns mellan svenskt teckenspråk och svenska? Hur har teckenspråkets ställning förändrats genom åren? Dessa och många andra frågor får du studera på kurserna i teckenspråkslingvistik som ges vid Stockholms universitet.

Svenska som andraspråk för döva

Inom svenska som andraspråk för döva får du som är teckenspråkig fördjupa perspektivet på det svenska skriftspråkets användningsområden och hur det svenska skriftspråkets struktur kontrasteras mot strukturen i svenskt teckenspråk. Du får också svar på frågor om vilka specifika utmaningar i svenska skriftspråket döva och hörselskadade ställs inför.

Våra kurser

Här hittar du våra kurser, uppdelade efter termin:

Teckenspråk – Kurser HT20

Teckenspråk – Kurser VT21