Klicka på kursnamnet för att läsa om kursen i utbildningskatalogen.

Kurser i teckenspråk VT21

Dövstudier, 7,5 hp

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp (Öppnar ej för sen anmälan)

Teckenspråk - lär dig grunderna I, 7,5 hp (Öppnar ej för sen anmälan)

Teckenspråk - lär dig grunderna II, 7,5 hp

Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

Svenskt teckenspråk III, 10 hp

Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, 7,5 hp

Teckenspråkslingvistik IV, 15 hp