Klicka på kursnamnet för att läsa om kursen i utbildningskatalogen (OBS! Sidorna uppdateras inom kort)

Kurser i teckenspråk VT21

Dövstudier, 7,5 hp

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp

Teckenspråk - lär dig grunderna I, 7,5 hp

Teckenspråk - lär dig grunderna II, 7,5 hp

Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

Svenskt teckenspråk III, 10 hp

Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Svenskt teckenspråk VI, 10 hp

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, 7,5 hp

Teckenspråkslingvistik IV, 15 hp