Kvällskurser och fortbildningskurser

LITN01 Introduktionskurs i teckenspråk för nybörjare 7,5 hp

LITL01 Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter 7,5 hp

Fristående kurser

LIT150 Teckenspråkslingvistik II, 15 hp

LIT409 Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

LIT413 Svenskt teckenspråk III, 10 hp

LIT404 Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

LIT310 Teckenspråk – kandidatkurs, 30 hp (50%, fortsättning, kursstart HT19)

LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp

LISD22 Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (50%, fortsättning, kursstart HT19)
Mer om kursen Svenska som andraspråk för döva

Enbart inom kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

LITK21 Svenskt teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp
Mer information om Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Uppdragsutbildning

LIT901 Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan, 30 hp (fortsättning, kursstart ST 2019)
Mer information om Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan

 

Examinatorer

Examinatorer Teckenspråk VT20 (543 Kb)