Välkommen till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning

Utbildningen omfattar heltidsstudier med upp till 20 undervisningstimmar per vecka. Utöver schemalagd undervisning tillkommer hemuppgifter.

Till utbildningens hemsida vid Tolk- och översättarinstitutet

Utbildningen består av följande kurser:

Termin 1: Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp (HT18) (huvudområde lingvistik)

Termin 2: Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp (huvudområde lingvistik)

Termin 3: Teckenspråk och tolkning I, 30 hp (HT18) (huvudområde översättningsvetenskap)

Termin 4: Teckenspråk och tolkning II, 30 hp (huvudområde översättningsvetenskap)

Termin 5: Teckenspråkstolkning, 30 hp (huvudområde översättningsvetenskap)

Termin 6: Teckenspråkstolkning - kandidatkurs, 30 hp (huvudområde översättningsvetenskap)

För mer information, kontakta studievagledare.tolk.svefler@su.se eller asa.gustafson@ling.su.se