Eduroam är ett samarbete mellan flera europeiska universitetsnätverk och syftar till att erbjuda fritt nätverk för studenter. Det innebär att folk från andra platser i världen kan använda vårt nät med sina lokala inloggningar. På motsvarande sätt kan anställda och studenter vid SU koppla upp sig på nätet vid andra anslutna universitet med samma inloggningförfarande som man använder här. Via Eduroam kan du koppla upp dig mot internet vid samtliga universitet och högskolor i Sverige, de flesta universitet och högskolor i Europa och även ett flertal utanför Europa. För närvarande finns Eduroam tillgängligt i 54 länder.
I Sverige fungerar Eduroam även vid ett flertal tågstationer och flygplatser och i kommunala bibliotek i Stockholmsregionen.

kontohantering.su.se kan du aktivera Eduroam

Information om hur du ansluter din dator via Eduroam hittar du här

På kontohantering.su.se kan du också se status för din tillgång till det trådlösa nätet på SU. Statusen "Aktiv" bredvid rubriken Trådlöst nätverk innebär att du har tillgång till det trådlösa nätverket. Om ditt konto skulle bli spärrat från nätet framgår det av status-raden.

Information om hur du ansluter din dator till det trådlösa nätverket på SU hittar du här