Nuvarande terminstider:

Höstterminen 2017: 28 augusti 2017 – 14 januari 2018
Vårterminen 2018: 15 januari 2018 – 3 juni 2018

Information om terminstider och periodindelningar

Kommande terminstider:

Höstterminen 2018: 9 september 2018 – 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 – 9 juni 2019