Nuvarande terminstider:

Höstterminen 2018: 3 september 2018 – 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 – 9 juni 2019

Information om terminstider och periodindelningar

Kommande terminstider:

Höstterminen 2019: 2 september 2019 – 19 januari 2020
Vårterminen 2020: 20 januari 2020 – 7 juni 2020