Tentamensregler

Regler för tentamensskrivning vid Stockholms universitet (Länk till Regelboken)

Tentaanmälan

Du anmäler dig till tentor på Mina studier senast en vecka före tentamenstillfället. Du kan också logga in på Mina studier via Mitt universitet (www.mitt.su.se). Inloggning sker via ditt universitetskonto.

Om du i samband med en saltentamen behöver någon form av extra resurs på grund av funktionshinder (särskilt intyg erfordras) så ska du anmäla detta till Studentexpeditionen (exp@ling.su.se) senast en vecka före tentamenstillfället.

Rättade tentor

Delas ut i samband med tentagenomgången eller hämtas på studentexpeditionen.

Omtenta

Det förutsätts att alla studenter skriver vid ordinarie tentatillfälle. För de studenter som underkänns då anordnas omtenta.

Om inte gruppövningar och laborationer gjorts färdiga senast två terminer efter det kursen getts måste dessa delmoment göras om i sin helhet.

Övningstentor

Det kan vara bra att ha tillgång till övningstentor inför tentamen.
Därför läggs gamla tentor upp i digitalt format i Mondo under respektive kurs. Tentor som inte finns tillgängliga i digitalt format kan beställas på Studentexpeditionen (mot en mindre kopieringsavgift).