Tentamensregler

Regler för tentamensskrivning vid Stockholms universitet 

Tentamensanmälan

För att få skriva en salstenta måste man anmäla sig till. Det gör du via Ladok senast åtta dagar före tentamenstillfället. 

Om du i samband med en saltentamen behöver någon form av extra resurs på grund av en funktionsnedsättning, ska du anmäla detta till studentexpeditionen (exp@ling.su.se) senast en vecka före tentamenstillfället (intyg krävs). 

Rättade tentor

Rättade tentor sparas på institutionen i två år. Under studentexpeditionens öppettider kan du be att få titta på din rättade tenta.

Omtenta

Det förutsätts att alla studenter skriver vid ordinarie tentatillfälle. För studenter som inte blir godkända ebjuds möjligheten till omtenta.

Om inte gruppövningar och laborationer gjorts färdiga senast två terminer efter det kursen getts måste dessa delmoment göras om i sin helhet.

Hemtenta

Ska du skriva en hemtenta? Här har vi samlat lite tips.