Har du som student en funktionsnedsättning ska du vända dig till studentstod@su.se

Institutionens kontaktperson för studenter med funktionsnedsättningar är Åsa Gustafsson:
E-post: asa.gustafsson@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 37

Om du som är student har dyslexi kan du vända dig till universitetets dyslexipedagog via e-post: dyslexi@su.se

Här hittar du mer information från Stockholms universitet om vilka resurser som finns tillgängliga för en student med funktionsnedsättning som vill studera:
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d