Vem är du, och vad pluggar du?

- Jag är från norra Stockholm där jag växt upp, och just nu läser jag Teckenspråk II.

Hur känns det att plugga teckenspråk?

- Just nu har vi en intressant delkurs som handlar om barns teckenspråk. Jag har inte haft kontakt med döva barn, så det är intressant att se hur det fungerar med utvecklingen av handformer och artikulation, hur handformerna utvecklas från hållhanden, via klohanden och knutna handen till L-handen och liknande.

Har du någon nytta av att du pluggar teckenspråk nu för egen del?

- Jag vill in i forskningsvärlden och idag finns det så många områden som man inte har forskat kring, och det betyder att det finns många möjligheter. Man kan fördjupa sig i många olika saker då det gäller teckenspråk, som t.ex. barns teckenspråk. Det behövs också mer forskning kopplat till sociolingvistik och grammatik, som t.ex. vilken ordklass ett tecken hör till och liknande.

Tycker du att andra ska läsa teckenspråk, och i så fall, varför?

- Jag tycker att om man t.ex. ska bli lärare för döva barn, så är det bra att ha kunskap i teckenspråk, och kunna jämföra mellan svenska och teckenspråk eftersom döva barn har skriven svenska som sitt andraspråk. Det är viktigt att kunna titta på t.ex. skillnader mellan språken.