Vem är du och vad pluggar du?

- Jag heter Nik och bor i Stockholm. Just nu läser jag Teckenspråk II.

Hur känns det att läsa teckenspråk?

- Det är jätteroligt eftersom jag alltid använder teckenspråk men inte varit medveten om hur jag framställer teckenspråk med tydligt och klart innehåll och grammatik. Jag hade aldrig tänkt på det förut, men nu har jag fått mycket information och kunskaper om hur saker fungerar, vilket har varit intressant.

Har du nytta av att ha läst teckenspråk i ditt arbete, eller i andra sammanhang?

- Ja, jag tycker att om man har kunskaper från teckenspråksutbildning så har man också mer argument som kan användas i olika sammanhang i samhället, i kulturen och kopplat till teckenspråket. Kunskaperna kan användas på alla möjliga arbetsplatser, av lärare, forskare, sjukvårdare och andra som verkar inom områden där det finns döva.