Datum: Onsdag 30 maj (09:00-16:10), torsdag 31 maj (09:00-11:40), fredag 1 juni 2017 (09:00-14:00)
Lokal: C307, Södra huset, Frescati
Ordförande: Mats Wirén

Program

Onsdag 30 maj | Torsdag 31 maj | Fredag 1 juni

Onsdag 30 maj C307

Teckenspråk - kandidat + magister

09:00–09:40 Eira Balkstam: ”Hörande andraspråksinlärares identifiering av fonologiska aspekter i det svenska teckenspråket” (Magisteruppsats).
Handledare: Ingela Holmström. Opponent: Josefin Bark.  Granskare: Krister Schönström.

09:40–10:20 Juli af Klintberg: ”Akademiskt svenskt teckenspråk. En undersökning av akademiska kännetecken” (Kandidatuppsats).
Handledare: Ingela Holmström. Opponent: Moa Petersdotter. Granskare: Pia Simper-Allen.

Kort rast

10:30–11:10 Josefin Bark: ”Adversativa & deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk” (Kandidatuppsats).
Handledare: Pia Simper-Allen. Opponent: Eira Balkstam. Granskare: Johanna Mesch.

11:10–11:50 Moa Petersdotter: ”Personliga relationers inverkan på samtalsreglerande funktioner i svenskt teckenspråk. En korpusbaserad studie på samtal mellan syskonpar, jämfört med icke-syskonpar” (Kandidatuppsats).
Handledare: Johanna Mesch. Opponent: Juli af Klintberg. Granskare: Pia Simper-Allen.

11:50–12:50  Handledarkollegiet (teckenspråk) sammanträder

Fonetik och datorlingvistik - kandidat

14:00–14:30 Denise Carlsson: ”Samband mellan fonetiska aspekter och bedömningar av känslor i barnriktat tal” (Kandidatuppsats).
Handledare: Iris-Corrina Schwarz, Lisa Gustavsson. Opponent: Isabell Hammarlund. Granskare: Mattias Heldner.

14:30–15:00 Isabell Hammarlund: ”Det positiva tonläget i barnriktat tal och dess påverkan på tidig ordinlärning” (Kandidatuppsats).
Handledare: Iris-Corinna Schwarz. Opponent: Denise Carlsson. Granskare: Mattias Heldner.

Kort rast

15:10–15:40 Fatima Guseinova: ”Kartläggning av KVINNA och MAN i August Strindbergs verk. En korpusstudie av sammansatta substantiv och kollokationer med ett diakront perspektiv” (Kandidatuppsats).
Handledare: Mats Wirén. Opponent: Oliver Glant. Granskare: Robert Östling.

15:40–16:10 Oliver Glant: ”Attitydanalys av svenska produktomdömen – behövs språkspecifika verktyg?” (Kandidatuppsats).
Handledare: Robert Östling. Opponent: Fatima Guseinova. Granskare: Mats Wirén.

16:10– Handledarkollegiet sammanträder

Torsdag 31 maj C307

Barn - magister och master

09:00–9:30 Freya Eriksson: ”Gesture-speech combinations in child language. Form, function, and how they relate to language acquisition” (Magisteruppsats).
Handledare: Tove Gerholm. Opponent: Johanna Schelhaas. Granskare: Francisco Lacerda.

9:30–10:00 Johanna Schelhaas: ”Sound symbolism in Swedish child-directed speech. A longitudinal study of lexical iconicity.” (Magisteruppsats).
Handledare: Tove Gerholm & Pétur Helgason. Opponent: Freya Eriksson. Granskare: Francisco Lacerda.

Kort rast

10:10–10:55 Sofia Tahbaz: ”The acquisition of Swedish prepositions. A longitudinal study of child comprehension and production of spatial prepositions” (Masteruppsats).
Handledare: Tove Gerholm. Opponent: Stina Andersson. Granskare: Mattias Heldner.

10:55–11:40 Stina Andersson: ”Swedish toddlers’ use of turn-final gaze in dyadic parent-child interaction” (Masteruppsats).
Handledare: Tove Gerholm. Opponent: Sofia Tahbaz. Granskare: Francisco Lacerda.

11:40– Handledarkollegiet (barnspråk) sammanträder

Fredag 1 juni C307

ASV - kandidat

09:00–09:30 Saga Höglund: ”Svenska Modalpartiklar: Användningen av ju och väl i samtal” (Kandidatuppsats).
Handledare: Henrik Bergqvist. Opponent: Jane Ogawa. Granskare: Pernilla Hallonsten Halling.

09:30–10:00 Jane Ogawa: ”Kinship terminology in the Greater Hindu Kush” (Kandidatuppsats).
Handledare: Henrik Liljegren. Opponent: Saga Höglund. Granskare: Bernhard Wälchli.

Kort rast

10:10–10:40 Martha-Paula Colliander:Hen: mer än ett ord på tre bokstäver. En korpusbaserad studie om distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier 2012-2017” (Kandidatuppsats).
Handledare: Francesca Di Garbo. Opponent: Tove Werner. Granskare: Henrik Liljegren.

10:40–11:10 Tove Werner: ”Mina ögon kan glittra, min mun kan le, men sorgen i mitt hjärta kan ingen se - Metaforer för sorg i svenskan” (Kandidatuppsats).
Handledare: Henrik Bergqvist, Bernhard Wälchli. Opponent: Martha-Paula Colliander. Granskare: Pernilla Hallonsten Halling.

11:10– Handledarkollegiet (ASV) sammanträder

Lunch

13:00–13:30 Althea Löfgren: ”Phasal Polarity Systems in East Bantu” (Kandidatuppsats).
Handledare: Ljuba Veselinova. Opponent: Elena Vera Moser. Granskare: Francesca Di Garbo.

13:30–14:00 Elena Vera Moser: “Answers to polarity questions: a typological study” (Magisteruppsats).
Supervisor: Ljuba Veselinova. Opponent: Althea Löfgren. Reviewer: Bernhard Wälchli.

14:00– Handledarkollegiet (ASV) sammanträder

Hjärtligt välkomna

Övergripande ansvar för uppsatskursen: Mats Wirén