Datum: Onsdag 31 maj (09:00-15:40)- torsdag 1 juni 2017 (09:00-14:30)
Lokal: C307, Södra huset, Frescati
Ordförande: Bernhard Wälchli

Onsdag 31 maj C307

09:00–09:40 Mindy Drapsa: ”En kartläggning av kalendariska termer på svenskt teckenspråk. En teckenspråkstypologisk studie av kalendariska tecken” (Kandidatuppsats).
Handledare: Johanna Mesch. Opponent: Moa Gärdenfors. Granskare: Pia Simper-Allen.

09:40–10:20 Moa Gärdenfors: ”Andraspråksinlärares syntaktiska struktur i svenskt teckenspråk – En analys av ordföljd och bisatser” (Magisteruppsats).
Handledare: Krister Schönström. Opponent: Mindy Drapsa. Granskare: Johanna Mesch.

10:20– Handledarkollegiet sammanträder

13:00–13:30 Sofia Tahbaz: ”Emblem use in parent-child interaction. A longitudinal study” (Magisteruppsats).
Handledare: Tove Gerholm. Opponent: Heidi Bordal. Granskare: Iris-Corinna Schwarz.

13:30–14:00 Heidi Bordal: ”Negation of existential predications in Swedish. A corpus study” (Magisteruppsats).
Handledare: Ljuba Veselinova. Opponent: Leif Asplund. Granskare: Pernilla Hallonsten Halling.

14:00–14:30 Leif Asplund: ”Some formal characteristics of parallel speech in Kambera” (Magisteruppsats).
Handledare: Bernhard Wälchli. Opponent: Sofia Tahbaz. Granskare: Francesca Di Garbo.

14:30–14:40 Kort paus

14:40–15:10  Kajsa Mårtensson: ”Identifiering av svenska fragment: har kontexten någon betydelse?” (Kandidatuppsats).
Handledare: Hatice Zora. Opponent: Martina Staffansson. Granskare: Pétur Helgason.

15:10–15:40  Martina Staffansson: ”Mitt hjärta är bittert. En lexikal typologisk studie om smaktermer” (Kandidatuppsats).
Handledare: Bernhard Wälchli. Opponent: Kajsa Mårtensson. Granskare: Maria Koptjevskaja-Tamm.

15:40– Handledarkollegiet sammanträder

Torsdag 1 juni C307

09:00–9:30 Iris Sofia Alexandra Knuutinen: ”Att normalisera August Strindbergs verk till modern svenska” (Kandidatuppsats).
Handledare: Mats Wirén. Opponent: Felix Hultin. Granskare: Robert Östling.

9:30–10:00 Adam Ek: ”Extracting social networks from Fiction. Imaginary and invisible friends: Investigating the social world of imaginary friends.” (Kandidatuppsats).
Handledare: Mats Wirén & Robert Östling. Opponent: Iris Sofia Alexandra Knuutinen. Granskare: Kristina Nilsson Björkenstam.

10:00–10:30 Felix Hultin: ”Phonotactic Structures in Swedish. A Data-Driven Approach” (Magisteruppsats).
Handledare: Mats Wirén. Opponent: Adam Ek. Granskare: Robert Östling.

10:30– Handledarkollegiet sammanträder

13:00–13:45 Noa Lange: “Distance and visibility in Gawri demonstratives” (Master thesis).
Supervisor: Henrik Liljegren. Opponent: Anton Nordén. Reviewer: Henrik Bergqvist.

13:45–14:30 Anton Nordén: “Selected topics in the grammar of Français Tirailleur. A corpus study” (Master thesis).
Supervisor: Mikael Parkvall. (Master thesis). Opponent: Noa Lange. Reviewer: Henrik Liljegren.

14:30– Handledarkollegiet sammanträder

Hjärtligt välkomna

Övergripande ansvar för uppsatskursen: Bernhard Wälchli